20110510

Ummi Kraf Sanggang Temerloh Pahang

Umi Kraf diusahakan oleh Puan Raenah binti M.Yusof yang menjalankan usaha krafnya di kampung Kuala Sanggang. Beliau banyak menghasilkan barangan menggunakan upih pinang.
03
Umi kraf juga menghasilkan kram menggunakan kertas dan lain-lain bahan terbuang.
02
UUmi Kraf boleh dihubungi dinombor 017-9304838.
01
Kraf yang menggunakan upih pinang, buah pinang dan lidi kelapa.